SPF

SPF je Sender Policy Framework, neboli rámec pro ověření odesílatele. Jedná se o techniku, která ověřuje, zda je odesílatel e-mailu oprávněný odesílat zprávy jménem dané domény. SPF záznam je přidán do DNS záznamu domény a obsahuje seznam povolených serverů, které jsou autorizovány k odesílání e-mailů za danou doménu. Příjemce e-mailu pak může ověřit, zda e-mail skutečně pochází z autorizovaného serveru. SPF tedy pomáhá filtraci a blokování neautorizovaných e-mailů.