DKIM

DKIM je metoda ověřování e-mailových zpráv, která slouží k ověření jejich autenticity a integrity. Představte si to jako digitální podpis, který je přidán do hlavičky e-mailu. Tento podpis se vytvoří pomocí speciálního klíče, který podepisuje zprávu. Příjemce e-mailu pak může pomocí veřejného klíče ověřit, že e-mail byl odeslán od oprávněného zdroje. DKIM tak zajišťuje, že e-mail nebyl podvržen a pochází od skutečného odesílatele.