Napojení na nový ARES

Ke konci roku došlo k ukončení původního portálu ARES a bylo nutné přejít na nové řešení. To jsme dnes implementovali. Více v článku níže.

Dnešním dnem jsme obnovili možnost načíst si data o firmě z veřejného registru ekonomických subjektů - ARESu. Napojení jsme měli již předem připravené, ale ještě začátkem prosince, né vše ze strany portálu fungovalo a tak jsme nechali spuštěné původní řešení. Ke konci roku přestal původní ARES fungovat a díky tomu bylo automatické načítání informací několik dní nedostupné.

Pro správnou funknčnost u odkoupených e-shopů je potřeba si nahrát aktualizace.

 

Proč funkci využívat

Tím, že se data automaticky načtou do potřebných polí formuláře, odpadá nutnost ručního vyhledávání a zadávání informací jako je název firmy, adresa, IČO, a další relevantní údaje. Toto nejen zrychluje celý proces, ale také snižuje riziko chyb při zadávání dat. Automatizace tohoto typu je efektivním řešením, které umožňuje uživatelům soustředit se na důležitější aspekty své práce nebo podnikání, místo aby ztráceli čas administrativou.